Ordensregler for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest

 

Skolerne bag Kombineret Ungdomsuddannelse i Nordsjælland Vest vil gerne have, at uddannelsens

elever har et trygt undervisningsmiljø, og at eleverne lærer så meget som muligt. Derfor har

skolerne udarbejdet disse ordensregler. Der er blevet godkendt august 2015.

 

Ordensreglerne gælder alle elever på alle steder, hvor eleverne opholder sig i forbindelse med

kombineret ungdomsuddannelse, fx på hjemstedsskolen, på andre uddannelsesinstitutioner, i

erhvervstræning og på ekskursioner.

 

Hvis ordensreglerne ikke overholdes, vil eleven blive indkaldt til en samtale med sin kontaktperson.

Ved gentagne overtrædelser af ordenreglerne vil eleven modtage en skriftlig advarsel. Hvis

advarslen ikke medfører ændringer i elevens opførsel, kan eleven blive udelukket fra uddannelsen.

Det er tovholderskolen, der efter samråd med hjemstedsskolen, sender den skriftlige advarsel og

evt. udelukker eleven fra uddannelsen.

 

Elever, som uden lovlig grund udebliver fra undervisning, erhvervstræning og andre aktiviteter

eller groft tilsidesætter gældende regler, kan udelukkes fra uddannelsen.

 

1.Eleven skal møde hver dag og til tiden. Elevens fravær registreres.

• • Fravær udover ved sygdom er ulovligt fravær, med mindre at eleven har indgået en aftale

• • med uddannelsens ledelse om ekstraordinær frihed.

2. Eleven skal ved sygdom ringe til sin kontaktperson hver morgen.

• • Eleven skal derudover følge hjemstedsskolens regler for sygemelding.

• • Eleven kan efterfølgende blive kontaktet af sin kontaktperson i skolens frokostpause.

3. Eleven skal deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen og erhvervstræningen,

• • fx i det daglige arbejde, i arbejdsfællesskabet og i aktiviteterne.

4. Eleven skal overholde underviserens regler for brug af mobiltelefoner i undervisningen og

• • virksomhedens regler for brug af mobiltelefoner i forbindelse med erhvervstræning.

• • Mobiltelefoner må ikke forstyrrer.

5. Eleven må ikke være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol.

• • Eleven må heller ikke besidde, sælge, bruge eller indtage det (stoffer og alkohol).

6. Eleven skal opføre sig hensynsfuldt over for andre,

• • fx udvise tolerance og respekt – både i tale og i handlinger.

• • Eleven skal derfor også tale dansk, så ingen føler sig udenfor.

7. Eleven må ikke mobbe andre – heller ikke på de sociale medier.

8. Eleven skal bidrage til at holde stedet pænt og rent.

9. Eleven skal overholde skolens regler for rygning. De gælder også for e-cigaretter.

Allerød · Rudersdal · Furesø · Gribskov · Hillerød · Halsnæs · Egedal · Frederikssund