KUU Nordsjælland Vest

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter, Gribskov Produktionsskole, Erhvervsskolen Nordsjælland,  HF & VUC Nordsjælland og Handelsskolen København Nord har indgået et formaliseret samarbejde om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. lov nr. 631 af 16. juni 2014, inden for det geografiske dækningsområde: Allerød, Rudersdal, Furesø, Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Egedal og Frederikssund.

 

Samarbejdets formål er at udvikle og gennemføre kombineret ungdomsuddannelse, der lever op til intentionerne med uddannelsen, og som overholder bestemmelser og regler for uddannelsen. Uddannelsen kan påbegyndes i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2021.

 

Tovholderskolen og dermed den i sidste ende ansvarlige for KUU Nordsjælland Vest er Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter.

 

KUU Nordsjælland Vests årsrapport for 2015  her

KUU Nordsjælland Vests årsrapport for 2016  inkl. indsatser for 2017 her

 

Beskrivelsen af KUU Nordsjælland Vests kvalitetssystem kan læses her

Resultaterne af UVMs undersøgelse af elevtrivsel 2016 kan ses her

 

Indsatsplan på baggrund af en selvevaluering vil senest i efteråret 2017 kunne læses her.

 

 

 

Allerød · Rudersdal · Furesø · Gribskov · Hillerød · Halsnæs · Egedal · Frederikssund